ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Подстицање развоја иновативних предузећа

Србија од данас постаје партнер у Фонду за иновативна предузећа, чиме се отварају врата иновативном напретку малих и средњих предузећа што ће условити и развој Србије и региона.

Данашњем скупу који је одржан у Научно-технолошком парку Београд осим министра просвете, науке и технолошког развоја Младена Шарчевића, министра привреде Горана Кнежевића присуствовали су и директор Фонда за иновациону делатност, представници Европске комисије као и бројни привредници .

“Изузетно је важно да је наука и образовање у финкцији иновативност, односно конурентног развоја једне земље. Заједно, са Министарством привреде и Фондом за иновациону делатност, потрудићемо се да одговоримо на све изазове иновативног предузетништва. Верујем да ћемо, када удружимо све постојеће капацитете, уз свесрдну подршку Европске уније и европских институција, допринети остваривању циља да је Србија земља привреде засноване на знању”, поручио је министар Шарчевић.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је определило средства у висини од 21.5 милиона динара  да омогући приступање Републике Србије у својству инвеститора у Фонд за иноватина предузећа. Инвеститори, од Европске комисије, Европског инвестиционог фонда, Европске банке за обнову и развој, Немачке развојне банке, гарант су да се средства употребљавају на најбољи и најефикаснији начин.

Кроз овај фонд ће и наше технолошке компаније у раној фази развоја , попут компанија из других земаља Западног Балкана , моћи да користе средства у висини 41 милион евра за развој и успешно пласирање нових иновативних производа, услуга и процеса , рекао је Кнежевић и том приликом додао да ћемо само уз знање омогућити да ухватимо корак са савременим светом, да из традиционалне привреде пређемо на „ привреду засновану на знању“ или „ привреду вођењу знањем“.

Програм за развој предузећа и иновације Западног Балкана (Western Balkan Enterprise Development and Innovation Facility – WB EDIF) представља свеобухватни скуп мера које се реализују како би се побољшао приступ малиx и средњиx предузећа (МСП) изворима финансирања, као и економски развој Западног Балкана. Програмом координира Европски инвестиоциони фонд, а средства се распоређују у сарадњи са државама западног Балкана, Европском комисијом, Европском инвестиционом банком и Европском банком за обнову и развој. Вредност програма је 145 милиона евра, при чему ће ефективно на располагању за директно финансирање МСП на Западном Балкану бити 300 милиона евра.

 

Циљ Програма је подстицање и промовисање настанка нових и развој постојећих иновативних предузећа која имају висок потенцијал за раст, као и настанак регионалног тржишта ризичног капитала.

Loading