ЋИРИЛИЦА | LATINICA

ПОКРЕНУТ ПРОЈЕКАТ АКЦЕЛЕРАЦИЈЕ ИНОВАЦИЈА И ПОДСТИЦАЊА РАСТА ПРЕДУЗЕТНИШТВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Реализација пројектних активности у оквиру пројекта Акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Србији (SAIGE) формално је почела 17. септембра.

Документ су потписали министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић и директор пројекта Виктор Недовић.

Циљ овог пројекта је да се побољша релевантност и изврсност научних истраживања и подигне капацитет научноистраживачких организација, као  и да се унапреди иновативно предузетништво и приступ изворима финансирања за раст компанија и доприносе расту и конкурентности српске економије.

Имплементација пројекта ће се реализовати кроз три компоненте, ослањајући се на до сада остварене реформе у области науке, технолошког развоја и иновација. Компоненте обухватају: даљу реформу научно истраживачког сектора, подршку програма Фонда за науку са фокусом на промовисање веза између привредног и академског сектора, развој и унапређење сарадње са ЕУ, јачање Фонда за науку у циљу обезбеђења његове одрживости, јачање вештина истраживача за приступ међународним могућностима финансирања, подизање капацитета научноистраживачких института и јачање сарадње са српском дијаспором. Компоненте обухватају и акцелерацију пословања кроз подршку Фонду за иновациону делатност што укључује развој програма акцелерације предузећа, омогућавање техничке помоћи за иновативно предузетничко менторство за одабране компаније и програм бизнис анђела, а  како  би  се  омогућио  даљи  развој  иновативних  привредних друштава  у раној фази развоја као и оних у фази раста. Осим тога, и координацију, мониторинг и изградњу  капацитета како би се осигурали и остварили ефекти имплементације овог пројекта.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја има улогу главног координатора SAIGE Пројекта.

Loading