ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Потписана Одлука о оснивању Центра за нискотиражне уџбенике

Директор ЈП „Завод за уџбенике“ Драгољуб Којчић потписао je у уторак, 3. јула 2018. године Одлуку о оснивању Центра за нискотиражне уџбенике чије је оснивање предвиђено Законом о уџбеницима.

Центар је образован  као посебна организациона  јединица Завода и почеће да ради 12. јула 2018. године.

У нискотиражне уџбенике спадају уџбеници на језику и писму националне мањине, уџбеници прилагођени образовним потребама ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом, уџбеници за огледне програме, уџбеници за стицање образовања по посебним програмима (образовање у иностранству, програми за талентоване ученике и сл.), као и уџбеници за предмете које похађа мање од 2 % ученика и полазника од укупног броја ученика и полазника у генерацији која похађа исти програм.

Нискотиражни уџбеник је уџбеник чији су директни и индиректни трошкови производње и зависни трошкови продаје већи од малопродајне цене, а Законом је предвиђено да јавни издавач, за издавање ових уџбеника, образује Центар за нискотиражне уџбенике.

Малопродајна цена са ПДВ-ом уџбеника и приручника који се издаје на језику и писму националне мањине, односно који се издаје са прилагођеним писмом и/или форматом за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом не може бити већа од малопродајне цене уџбеника и приручника са ПДВ-ом на српском језику који је преведен, односно чије писмо и/или формат је прилагођен.

Издавач уџбеника има обавезу да учествује у обезбеђивању средстава за издавање нискотиражних уџбеника у износу 2% остварених нето прихода од продатих уџбеника у претходној календарској години и да наведена средства обрачуна и уплати на наменски рачун јавног издавача, најкасније до 31. марта текуће године. Издавач уџбеника који издаје све нискотиражне уџбенике који су том издавачу одобрени у складу са Законом, нема обавезу да учествује у обезбеђивању ових средстава за издавање нискотиражних уџбеника.

Loading