ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Повећан обухват деце у предшколском образовању

На конференцији “Укључивање деце из осетљивих група у предшколски систем“ одржаној у хотелу Метропол у Београду данас су презентовани подаци о стању обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем у Србији . Подаци показују да је у претходној деценији у Србији направљен значајан напредак у области предшколског васпитања и образовања, обухват деце узраста од три до пет година  и износи 54 %. Међутим и даље смо  значајно испод просека земаља Европске уније ( у којима је обухваћено око 87% деце овог узраста). Обухват је посебно низак када су у питању деца из осетљивих група (деца која живе у руралним подручјима 29%, сиромашна деца 22%, неформалним ромским насељима 8 %, док о обухвату деце са сметњама у развоју не постоје поуздани подаци).

Конференцију су отворили државни секретар Министарства просвете, науке и технолошког развоја Анамарија Вичек и директор канцеларије Светске банке у Србији Тони Верхејиен .

Анамарија Вичек  је том приликом истакла да „Србија препознаје значај предшколског васпитања и образовања као и неопходност стварања услова за ширу доступност квалитетног образовања као једног од кључних фактора у обезбеђивању дечијих права“ и додала да предшколско васпитање и образовање у Србији има дугу традицију пуну искустава и добре и квалитетне праксе као и велики стручни потенцијал и прописе који омогућавају примену и развијање савремених приступа детињству, учењу и развоју деце .

Конференција представља завршни догађај у оквиру пројекта „ Укључивање деце из осетљивих група у предшколски систем“ који су у сарадњи са десет предшколских установа и јединица локалне самоуправе , уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја реализовали Нордијски поверенички фонд и канцеларија Светске банке у Србији.

Значај сарадње свих учесника на пољу унапређивања предшколског васпитања и образовања истакао је и Тони Верхејиен и додао да се заједничким снагама може омогућити боље образовање  за будуће нараштаје.

„Министарство просвете, науке и технолошког развоја кроз интегрисани систем предшколског васпитања и образовања обезбеђује подршку развоју и добробити деце, негу, превентивно-здравствену и социјалну заштиту деце, функцију припреме за полазак у школу и подршку васпитној функцији породице“ нагласила је Вичек.

У сарадњи Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Светске банке и Нордијског повереничког фонда  започета је реализација пројекта „ Инклузивно предшколско васпитање и образовање“ којa ће се реализовати средствима из кредита Светске банке. Кроз пројекат допринеће се унапређењу доступности и квалитета предшколског васпитања и образовања .

Полазећи од стратешких циљева и принципа предшколског васпитања и образовања

Прописаних законом о предшколском васпитању и образовању, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, у сарадњи са предшколским установама, јединицама локалних самоуправа и уз значајну подршку партнерских институција и организација наставља да реализује активности и иницијативе којима се доприноси грађењу квалитетног система предшколског васпитања и образовања за сву децу предшколског узраста и њихове породице.

 

Loading