ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Позив да НИО, у што краћем року, достaве документа за акредитацију

Како се у најкраћем временском периоду очекује расписивање конксурса за нови пројектни циклус и имајући у виду  да на конкурсу могу учествовати само оне научноистраживачке организације које у моменту конкурисања имају важећу одлуку о акредитацији научноистраживачке делатности, обавештавамо вас о раду Одбора за акредитацију научноистраживачких организација, као тела које је надлежно за разматрање захтева и одлучивање о испуњености услова за обављање научноистраживачке делатности

Крајем 2015. године и почетком 2016. године започео нови циклус акредитације научноистраживачких организација и у том периоду захтев за акредитацију научноистраживачке делатности су поднеле углавном све научноистраживачке организације којима је истицао период на који су претходно акредитоване.  У овом периоду размотрено око 60 захтева за акредитацију института, факултета, универзитета и центара изузетних вредности.

У прва два месеца текуће године, Одбор за акредитацију одржао шест седница при чему је размотрено око 40 захтева за акредитацију НИО.

Loading