ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Пракса за студенте у државним органима и јавним службама

Влада Србије донела је закључак којим се омогућава да се студенту, који је уписан у трећу, односно четврту годину основних академских и интегрисаних студија у школској 2021/22. години на свакој високошколској установи чији је оснивач Република Србија (Универзитетима у Београду, Новом Саду, Нишу, Крагујевцу, Приштини, са привременим седиштем у Косовској Митровици и Државном универзитету у Новом Пазару), а који оствари најбољи укупан просек закључно са последњим семестром, обезбеди  обављање стручне праксе у државним органима и јавним службама почев од 1. априла 2022. године, у трајању од 3 месеца, са накнадом која би била плаћена у износу 10.000 динара на основу потписаног уговора о обављању стручне праксе.

Пракса се може обављати у министарствима, управама у саставу министарстава, јединицама локалних власти, јавним предузећима, установама и код других корисника јавних средстава.

ПРЕУЗМИТЕ:

Закључак Владе

Loading