ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Пред посланицима измене Закона о високом образовању

Посланици Скупштине Србије расправљаће о Предлогу закона о изменама Закона о високом образовању, којим се омогућава студентима који су студије уписали до 10. септембра 2005. године да факултете заврше у наредне две школске године.

Прописивањем нових рокова за завршетак студија по започетом наставном плану и програму, условима и правилима студија, стварају се услови за студенте који до краја школске 2018/2019. године нису успели да заврше студије, да то учине у наредном периоду у трајању од две школске године.

Утврђеним новим роковима завршетак тих студија предвиђен је до краја школске 2020/2021. године, а за студенте уписане на интегрисане студије из поља медицинских наука до краја 2021/2022. године.

Loading