ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Предлог категоризације часописа за 2014. годину

Категоризација 2014
Сагласно члану 27. став 1. тачка 4) и члану 25. став 1. тачка 5) Закона о научноистраживачкој делатности („Службени гласник РС“, бр. 110/05, 50/06-испр. и 18/10), Министарство просвете, науке и технолошког развоја сачинило је предлог категоризације домаћих научних часописа за 2014. годину.
Прихваћен предлог категоризације часописа формиран је на основу мишљења матичних научних одбора, а на основу библиометријске анализе Центра за евалуацију у образовању и науци за 2013. годину и Правилника о поступку и начину вредновања, и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача.
Приговори на овај предлог могу се подносити електронским путем на адресу: viktorija.podboj@prosveta.gov.rs  и на адресу: Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Немањина 22-26, Београд, са назнаком: „Приговори на категоризацију часописа за 2014. годину“ до 20. августа 2014. године.
доцПредлог категоризације часописа за 2014. годину

Loading