ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Представљен Мастер план имплементације Закона о дуалном образовању

Помоћница министра просвете за дуално образовање и васпитање Габријела Грујић и руководилац Центра за едукацију, дуално образовање и образовне политике Привредне коморе Србије Мирјана Ковачевић представиле су у Цириху Мастер план имплементације Закона о дуалном образовању.

У летњој школи Центра за економију и менаџмент система образовања и обучавања  при Техничком универзитету у Цириху оне су говориле о развоју дуалног образовања у Србији, постигнутим резултатима, плановима за наредни период и изазовима при имплементацији дуалног образовања.

Центар сваке године окупља креаторе образовних политика и друге актере који током  летње школе раде на студији случаја из своје земље и учествују на предавањима из различитих области које су значајне за рад на тим студијама. Ове године студије случаја представља 12 земаља са 65 учесника, међу којима су и представници Србије.

Закон о дуалном образовању који системски регулише учење кроз рад у образовном систему Републике Србије усвојен је крајем 2017. године. Мастер план представља инструмент којим се подржава процес планирања и остваривања дуалног образовања и садржи дефинисане кораке за имплементацију Закона о дуалном образовању и праћењу напретка.

Мастер план је развијен у оквиру СДЦ пројекта „Подршка у развоју и успостављању Националног модела дуалног образовања“. Кроз овај пројекат Швајцарска системски подржава Министарство просвете, науке и технолошког развоја у развоју квалитетног дуалног образовања у Србији. Имплементациони партнер пројекта је Центар за образовне политике, док је Швајцарски економски институт (КОФ) експертска подршка.

Мастер план је првенствено намењен доносиоцима одлука и онима који учествују у имплементацији Закона о дуалном образовању, али и свима који желе да се информишу о процесу дуалног образовања у Србији. 

Мастер план садржи:

  • преглед организационе структуре за спровођење;
  • сажет опис улога, надлежности, продуката и праћења свих радних јединица (комисије, одбори, радне групе, групе које окупљају представнике различитих заинтересованих страна, итд.);
  • планиране реформске активности;
  • преглед кључних тачака процеса изградње система дуалног образовања (‘мапа пута’) у процесу имплементације итд.

Мастер план ће се временом допуњавати подацима који ће бити прикупљани кроз различита истраживања како би будуће одлуке биле у што већој мери засноване на основу доказа. 

Мастер план можете преузети на српском и на енглеском језику.

Loading