ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Представљен нови програм предшколског васпитања и образовања

Нове Основе програма предшколског васпитања и образовања чији је циљ целовит развој и добробит детета кроз интегрисани приступ учењу, повезивање игре и других активности, као и изградња смислених односа са вршњацима и одраслима у простору који је инспиративан, представљене су данас у Београду.

Правилником о основама програма предшколског васпитања и образовања  предвиђено је  је да нови програм буде увођен у предшколске установе сукцесивно од септембра 2019. године.

Министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић истакао је да је усвајање нове концепције предшколског васпитања важан подстицај и да представља основу за друге реформске процесе.

Он је навео да је циљ да се унапреди доступност, квалитет и праведност система предшколског васпитања у Србији, као и да се на томе ради у сарадњи са предшколским установама, јединицама локалне самоуправе, партнерским институцијама и организацијама.

Према његовим речима, Министарство просвете, науке и технолошког развоја настоји да низом системских решења доприноси стварању услова за квалитетно остваривање и даљи развој предшколског васпитања и образовања.

Кроз реализацију важних пројектних иницијатива у овој области, обезбедићемо подршку у домену унапређивања иницијалног образовања васпитача као и система њиховог професионалног развоја и напредовања – обуке за васпитаче, стручне сараднике и директоре предшколских установа. Планирано је и унапређење система за прикупљање података и праћење предшколског васпитања и образовања као и даље унапређивање система вредновања квалитета предшколских установа, навео је министар.

Државни секретар у Министарству просвете Анамарија Вичек рекла је да је по први пут у области предшколског васпитања, Правилником прописано сукцесивно увођење обавезности примене нове програмске концепције, ради обезбеђивања правовремене потребне стручне подршке установама.

Подршка у виду обука, израде приручника и водича, развоја механизама хоризонталне размене и менторске подршке установама биће обезбеђена кроз пројекат инклузивног предшколског васпитања и образовања, који се реализује средствима из зајма Међународне банке за обнову и развој, казала је она.

Помоћница министра за предшколско, основно образовање и васпитање Весна Недељковић рекла је да се новим Правилником дефинише концепција васпитања и образовања предшколске деце у складу је са савременим теоријским приступима у тој области, релевантним документима образовне политике, примерима добре праксе код нас и у свету и вредностима заснованим на дугогодишњој традицији предшколског васпитања у Србији.

Основе програма метафорично су назване Године узлета, јер је предшколски узраст јединствено, вредно и непоновљиво доба у животу сваког детета и период отворених могућности и јединствених потенцијала а циљ предшколског васпитања јесте подршка добробити детета, казала је она.

Према њеним речима, основе овог програма подржавају развијање програма васпитно-образовног рада који настају кроз заједничко учешће деце и одраслих у просторима који су инспиративни и провокативни за дете, у којима оно може слободно да истражује, да испробава, да се игра, да сарађује са другима и упознаје свет око себе.

Основе програма намењене су свима који су непосредно или посредно укључени у делатност предшколског васпитања и образовања ‒ запосленима у предшколским установама (медицинским сестрама-васпитачима, васпитачима, стручним сарадницима и сарадницима и другим запосленима), породици, локалној заједници, стручним и академским заједницама и свим другим државним и цивилним организацијама, институцијама и телима повезаним са образовањем, здравственом и социјалном заштитом и културом.

У изради документ “Основе програма предшколског васпитања образовања“ радили су представници Завода за унапређивање образовања и васпитања, УНИЦЕФ-а, Института за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду и Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Loading