ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Представљен Правилник о поступању образовне установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности

Представници Министарства просвете науке и технолошког развоја представили су данас у Београду Правилник којим се, између осталог, дефинише поступање образовних установа у случају дискриминације или када постоји сумња на такво понашање, али и када се вређа углед, част или достојанство личности.

У образовној установи забрањује се дискриминација и дискриминаторско поступање, којим се на непосредан или посредан, отворен или прикривен начин, неоправдано прави разлика, као и неједнако поступа према ученицима и запосленима.

Представљајући Правилник државни секретар Анамарија Вичек навела је да је намењен свим образовним установама и да је његов циљ да ове негативне појаве буду присутне у што мањем броју.

 Установама се предлаже да раде на предупређивању дискриминације, вређања угледа, части или достојанства личности, подизању свести свих у установи о негативном деловању на појединца, стварању сигурног и подстицајног окружења, неговању атмосфере сарадње, уважавања, развијању позитивног система вредности, казала је она.

Вичек је указала да у случају појаве дискриминаторног понашања, свака установа мора поштовати одређен редослед поступања.

То су проверавање добијене информације, заустављање дискриминаторног понашања, обавештавање и позивање родитеља, прикупљање релевантних информација и консултације, предузимање мера и активности и праћење њихових ефеката, рекла је она.

Вичек је казала да се дискриминација и дискриминаторско поступање заснива на било ком личном својству које особа има: раси, боји коже, националној припадности или етничком пореклу, статусу мигранта/избеглице, убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној орјентацији, имовном стању, социјалном и културном пореклу, сметњама у развоју и инвалидитету и др.

Помоћница министра за предшколско и основно образовање и васпитање Весна Недељковић рекла је да је Правилник ступио на снагу са почетком текуће школске године, као и да је настао из потребе да се операционализује Правилник који  је усвојен 2016. године.

 Оба правилника доносе важну новину а то је дефинисање сегрегације као посебно тешког облика дискриминације, казала је она.

Према њеним речима, решавањем ових проблема образовни систем ће бити равноправнији, приступачнији и квалитетнији за све грађане.

Недељковић је оценила да су професионална и лична одговорност неодвојиве и да представљју покретачку снагу која ће утицати на промене у свести, размишљању, делању и понашању.

У изради овог подзаконског акта Министарство просвете је сарађивало са канцеларијом Повереника за заштиту равноправности и УНИЦЕФ-ом.

Заменица директорке УНИЦЕФ-а у Србији Северин Леонарди је истакла је да је један од основних принципа Конвенције о правима детета недисцкриминација.

Свако право наведено у Конвенцији је нераскидиво повезано са достојанством и хармоничним развојем сваког детета, рекла је Северин Леонарди  честитајући Министарству просвете на посвећености да свим ученицима обезбеди сигурно и подстицајно школско окружење.

Како је истакнуто за установе је посебно важна сарадња са породицама, јединицама локалне самоуправе, надлежним органима унутрашњих послова, центрима за социјални рад, здравственим службама, Министарством просвете, институцијама које раде на заштити права грађана, и органима правосуђа.

Представљању Правилника у Медија центру присуствовале су и организације цивилног друштва.

Loading