ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Представљен УНЕСKО Извештај о глобалном праћењу образовања за 2020. годину о инклузији и образовању

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је у сарадњи са Тимом за социјално укључивање и смањење сиромаштва припремило прилог о стању инклузивног образовања у Републици Србији за Извештај о глобалном праћењу образовања (ГЕМ) за 2020. годину о инклузији и образовању.

Извештај се спроводи сваке године са посебним тематским фокусом, а његова сврха је да оцењује напредак у оквиру циља одрживог развоја 4 (СДГ 4) – Обезбедити инклузивно и праведно квалитетно образовање и промовисати могућност целоживотног учења за све.

У Извештају је препозната добра образовна политика Републике Србије у области инклузивног образовања. Издвојени су примери актуелних прописа који омогућавају укључивање и учешће у образовању без дискриминације, као и делотворни механизми којима се обезбеђује квалитетно образовање деце и ученика из осетљивих  друштвених група.

Целовита и сажета верзија Извештаја доступне су на енглеском језику на овом линку.

Извештај је припремио УНЕСКО у сарадњи са партнерима, Европском агенцијом за посебне потребе и инклузивно образовање и Мрежом центара за образовне политике, за средњу и источну Европу, Кавказ и Централну Азију за 2020. годину.

Loading