ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Представници МПНТР на састанку и обукама саветодавне групе за Западни Балкан

Представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја задужени за заштиту од насиља учествовали су у петак, 6. јула 2018.године на годишњем регионалном састанку „GPPAC саветодавне групе за Западни Балкан“.

Реч је о мрежи организација цивилног друштва које промовишу изградњу мира и превенцију оружаних сукоба.

Састанку и обукама које су одржане 7. и 8. јуна  присуствовали су представници образовних институција, ресорних министарстава из региона (Србија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Хрватска) представници Нансен дијалог центра из Србије, Црне Горе, Хрватске, Босне и Херцеговине и представница GPPAC-a.

Учесници су имали прилике да размене искуства у вези са активностима на превенцији насиља, образовања за мир, социјалне укључености, интеркултуралног дијалога, вршњачке медијације као и да поред упознавања са системским решењима презентују и конкретне примере из образовне праксе.

Током тренинга презентовани су и резултати истраживања Истраживачког центра за одбрану и безбедност Београд у оквиру теме „Млади и безбедност“ као и импликације за даљу образовну праксу са циљем креирања безбедног окружења, превенције насилног радикализма и превазилажења сукоба међу децом и младима.

Као резултат тренинга сачињен је план примене вештина и рада са ученицима током 2018/2019.године као и предлози за даљу прекограничну сарадњу.

Loading