ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Представници основних школа које спроводе програм основног образовња за одрасле на разговору у Министарству просвете

Помоћници министра просвете Милан Пашић и Милош Благојевић разговарали су данас са представницима основних школа које спроводе програме за образовање одраслих о побољшању положаја и унапређивању стандарда рада ових школа, као о подршци надлежних институција у стварању квалитетног образовања за ову категорију становништва.

С обзиром да је један од кључних фактора мотивације одраслих полазника да се укључе у систем основног образовања и омогућавање полазницима да након основне школе заврше и одређену обуку која би их квалификовала за одређени посао на тржишту рада, помоћник Милош Благојевић је рекао да је Министарство новим Акционим планом до 2026. године за спровођење Стратегије образовања, предвидело реализацију управо ове активности за полазнике програма  функционалног основног образовања одраслих и да је та активност планирана у наредном периоду.

Основно образовање одраслих  у Републици Србији реализује се у 52 редовне основне школе и 13 специјализиованих школа за основно образовање одраслих.  Овај програм, у оквиру три образовна циклуса, тренутно похађа око 5.500  одраслих, који из најразличитијих разлога нису  завршили основну школу.

Министраство просвете ће из делокруга своје надлежности у наредном периоду наставити са решавањем  питања електронског вођења евиденције у овим школама и повезивање е- Дневника са Јединственим информационим системом просвете.

Loading