ЋИРИЛИЦА | LATINICA

ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА по Позиву талентованим младим истраживачима – студентима докторских академских студија за учешће на научноистраживачким пројектима у 2018. години

Министарство просвете, науке и технолошког развоја објављује:

  1. Прелиминарну листу младих истраживача-студената докторских академских студија који су приликом пријављивања одабрали пројекат који се реализује у текућем циклусу истраживања. Кандидати који се налазе на овој листи потребно је да успоставе контакт са руководиоцем наведеног пројекта као и руководиоцем научноистраживачке ораганизације (НИО), ради покретања поступка пријема у радни однос.

Обавеза НИО, које ће вас примити у радни однос, је да спроведе процедуру вашег избора у звање (истраживач приправник, истраживач сарадник), прими вас у радни однос, достави Министарству Уговор о раду, МА-образац и Одлуку о избору у звање.

Кандидати који су у радном односу у акредитованој научноистраживачкој организацији такође достављају Уговор о раду и МА-образац.

*** ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА ДОКТОРАНАДА СА ПРОЈЕКТОМ

  1. Прелиминарну листу младих истраживача-студената докторских академских студија који приликом пријављивања нису одабрали пројекат. Потребно је да истраживачи из ове групе контактирају аналитичара за област коју су одабрали. Такође, руководиоци научноистраживачких ораганизација и руководиоци пројеката који су заинтересовани за пријем младих са наведене прелиминарне листе на пројекат могу се јавити надлежном аналитичару.

*** ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА ДОКТОРАНАДА БЕЗ ПРОЈЕКТА

  1. Природне и математичке науке:

1.1. Физика andrijana.ivanovic@prosveta.gov.rs

1.2. Хемија sofija.miskov@prosveta.gov.rs

1.3. Биологија jasmina.grubin@prosveta.gov.rs

1.4. Математика, компјутерске науке и механика andrijana.ivanovic@prosveta.gov.rs

1.5. Геонауке и астрономија andrijana.ivanovic@prosveta.gov.rs

  1. Медицинске науке slavica.raspopovic@prosveta.gov.rs

 

  1. Хуманистичке науке

3.1.Историја, археологија, етнологија и остале хуманистичке науке marija.velickovic@prosveta.gov.rs

3.2.Језик и књижевност marija.velickovic@prosveta.gov.rs

  1. Друштвене науке

4.1. Право, економија и политичке науке marija.velickovic@prosveta.gov.rs

4.2. Филозофија, психологија, педагогија, социологија и остале друштвене науке marija.velickovic@prosveta.gov.rs

  1. Техничко-технолошке науке:

5.2. Eнергетика, рударство и енергетска ефикасност dragan.sataric@prosveta.gov.rs

  1. Биотехничке науке ivana.rajcic@prosveta.gov.rs

 

  1. Млади истраживачи-студенти докторских академских студија који се не налазе ни на једној од ове две прелиминарне листе, за додатне информације могу да се обрате мејлом на адресу nauka@prosveta.gov.rs. Листа истраживача који се не налазе ни на једној од претходне две прелиминарне листе (под 1 и 2) ће, такође, бити објављена јавно.

 

Loading