ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Прелиминарни резултати Јавног позива Министарства просвете, науке и технолошког развоја (XXI Јавни позив за 2022. годину) за стипендирање младих истраживача – ученика завршних разреда средњих школа који су освојили једно од прва три места на међународним олимпијадама у 2021. години

На XXI Јавни позив Министарства просвете, науке и технолошког развоја за стипендирање младих истраживача ученика завршних разреда средњих школа који су освојили једно од прва три места на међународним олимпијадама у 2021. години, ради доделе стипендија Министрства који је објављен 27.12.2021. године пријавило се укупно 3 кандидата.

У складу са условима Јавног позива и достављеном документацијом сачињена је Прелиминарна ранг листа кандидата.

На Прелиминарну ранг листу кандидати имају право приговора у року од осам дана од дана објављивања на веб-сајту Министарства, закључно са 7.4.2022. године.

Приговор се доставља препорученом поштом или непосредно преко писарнице Управе за заједничке послове републичких органа,  Министарству просвете, науке и технолошког развоја са назнаком:

Сектор за науку – „Приговор на прелиминарну ранг листу за стипендирање младих истраживача – ученика“

Немањина број 22-26, Београд

ПРЕУЗМИТЕ:

Loading