ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Прелиминарни резултати Конкурса за постдокторско усавршавање истраживача – доктора наука у иностранству у 2022. години

На XVIII Јавни позив за постдокторско усавршавање истраживача – доктора наука у научноистраживачким организацијама у иностранству у 2022. години,  пријављенo је укупно 13 кандидата.

У складу са условима конкурса и усвојених критеријума, анализе целокупне документације кандидата као и предлога посебно именоване комисије, сачињена је Прелиминарна ранг листа кандидата.

На Прелиминарну ранг листу кандидати имају право приговора у року од осам дана од дана објављивања на сајту Министарства закључно са 16. априлом 2022. године.

Приговори се подносе Министарству препорученом поштом или непосредно путем писарнице Управе за заједничке послове републичких органа, Немањина 22-26, Београд:

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Сектор за науку

са назнаком: „Приговор постдоктораната“ 

Немањина 22-26, Београд

ПРЕУЗМИТЕ:

Прелиминарна ранг листа

 

 

Loading