ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Прелиминарни резултати XXI Јавни позив за 2021. годину за стипендирање студената докторских академских студија и укључивање у рад научноистраживачких организација

На Јавни позив Министарства (XXI Јавни позив за 2021. годину) за стипендирање студената докторских академских студија и укључивање у рад научноистраживачких организација, који је објављен 20.01.2021. године, пријавиo се укупно 191 кандидат. У складу са условима Јавног позива и достављеном документацијом сачињена је Прелиминарна ранг листа кандидата.

На Прелиминарну ранг листу кандидати имају право приговора у року од 8 дана од дана објављивања на сајту Министарства (закључно са 09.04.2021.године), уз обавезу прилагања релевантне документације којом доказују наводе из приговора. Приговор се доставља Министарству просвете, науке и технолошког развоја препорученом поштом или непосредно преко писарнице Републичких органа:

Немањина број 22-26, Београд,

са назнаком

„ПРИГОВОР НА ПРЕЛИМИНАРНУ РАНГ ЛИСТУ КАНДИДАТА ЗА СТИПЕНДИЈУ

-за студенте докторских академских студија који се укључују у рад научноистраживачких организација”

Уколико неко од кандидата одустаје од стипендије, одлази на даље школовање у иностранство, заснива радни однос и сл. потребно је да о томе обавести Министарство, закључно са 05.04.2021. године на e-mail mirjana.dimitrijevic@prosveta.gov.rs.

Коначне листе кандидата којима су одобрене стипендије за сваку од научних области, грана или дисциплина наведених у Јавном позиву, објавиће се у другој половини априла 2021. године, а сваком кандидату доставити обавештење писаним путем на кућну адресу.

Преузмите:

Loading