ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Прелиминарни резултати завршног испита биће објављени сутра

Прелиминарни резултати завршног испита биће објављени у уторак, 23. јуна 2020. године до 8 часова на сајту https://zios.prosveta.gov.rs. Ученици  који немају могућност увида у резултате електронским путем, моћи ће то да ураде у школи. Такође, уколико ученици имају било који проблем у погледу увида у тест, потребно је да се обрате матичној школи. 

У случају примедби на резултате теста, родитељи и ученици, истог дана, од 8 до 15 часова моћи ће писаним путем да  поднесу жалбу првостепеној ( школској)  комисији у матичним школама,  на обрасцу број 11, који се може наћи  у школи или на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја на следећем линку https://prosveta.gov.rs/zavrsni-ispit-za-skolsku-2019-2020-godinu/

Пријем и решавање жалби ученика на резултате завршног испита у другостепеним  (окружним) комисијама је  у среду, 24. јун 2020. године од 8 до 16 часова.  

Коначни резултати завршног испита биће објављени 28. јуна 2020. године. 

Ученици осмог разреда полагали су завршни испит од 17. до 19. јуна 2020. године решавањем три теста – теста из српског/матерњег језика, математике и комбинованог теста.

Успех из основне школе бодује се са 60 бодова, док на основу успеха на завршном испиту ученик може да освоји највише 40 бодова, односно највише по 13 бодова на тесту из српског/матерњег језика и математике и 14 бодова на комбинованом тесту.

Ове године је по први пут успостављен систем реализације завршног испита који је дигитализован у свим процесима који се тичу припреме, прегледања и обраде тестова.

Loading