ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Препоруке високошколским установама за почетак академске године

Министарство просвете упутило је високошколским установама низ препорука за почетак академске године. Препоруке су сачињене на захтев Студентске конференције универзитета Србије и Студентске конференције академија струковних студија и високих школа Србије.

Високошколским установама препоручено је да студентима који су уписани по Болоњи, а којима је истекао рок за завршетак студија у двоструком, односно троструком броју школских година, на лични захтев, продужи студирање за још једну школску годину.

Министарство је такође препоручило високошколским установама да прилагоде динамику измиривања студентских финансијских обавеза према високошколској установа и омогуће уплату школарине у више рата.

Препоруке су и да се студентима завршних година студија основних студија омогући упис до 90 ЕСПБ бодова, да се омогући студентима упис предмета на почетку сваког семестра, као и да се омогуће додатни „апсолвентски“ рокови студентима након последње године основних и интегрисаних студија.

У циљу очувања и унапређивања здравља студената, као и развијања здравих животних навика у студентској популацији, Министарство је позвало високошколске установе и Студентске конференције да промовишу обављање бесплатних превентивних систематских прегледа студената у 20. и 22. години живота, односно препоручило је високошколским установама да приликом уписа у више године основних и интегрисаних студија прате да ли је студент обавио превентивни систематски преглед у одговарајућој години живота.

Министарство је препоручило и да први час наставе у новој академској години почне извођењем химне Републике Србије „Боже правде“, с обзиром да је почетак нове академске године свечан за све студенте.

ПОГЛЕДАЈТЕ:

 

Loading