ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Препоруке за рад Комисија за процену потреба за додатном образовном, здравственом и социјалном подршком детету, ученику и одраслом

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је 1. априла 2020. године упутило допис координаторима и члановима општинских интерресорних комисија препоруке за рад Комисије. Циљ препоруке је организовање рада Комисија за процену потреба за додатним образовним, здравственим и социјалним подршкама детету, ученику и одраслом, а у складу са мерама Владе Републике Србије на спречавању ширења коронавируса.

Несметан рад  Комисија је важан за остваривање права на додатну образовну, здравствену и социјалну подршку,  а посебно је важно да мишљење Комисије благовремено добију деца која се уписују у први разред основне школе и ученици који се уписују у први разред средње школе. Допис министарства можете преузети на линку Одсека за људска и мањинска права у делу који се односи на социјалну инклузију https://prosveta.gov.rs/grupa-za-inkluziju/

Loading