ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Превенција насилног екстремизма и радикализације-оснаживање наставника и ученика

У оквиру пројекта „Развој капацитета за превенцију насилног екстремизма кроз образовање у средњим школама у Републици Србији постављање основа“  од 10. до 13. децембра 2019. одржане  су обуке  за запослене у средњим школама  и ученике-представнике ученичких парламената. 

Учесници обука су били наставници/стручни сарадници и ученици средњих школа са подручија Београда, Новог Сада, Ниша, Косовске Митровице, Новог Пазара, Лесковца.

Током обуке за запослене у средњим школама учесници су имали прилике да се упознају са значајем професионалног интегритета у превенцији радикализације, појмовима насилног екстремизма и радикализације, факторима ризика у периоду адолесценције, индикаторима радикализације, мултисекторској сарадњи у превенцији и интервенцији итд.

Ученици, представници средњих школа су имали прилике да науче нешто више о значају идентитета у превенцији ( слике о себи), значају социјалних вештина и вршњачке подршке, факторима ризика и различитим облицима насилног понашања ( са посебним фокусом на идеолошки мотивисано насиље)  и манипулације младима, стеротипима и предрасудама које воде ка дискриминацији, факторима заштите младих и др.

Пројекат спроводи Министарство просвете, науке и технолошког развоја уз подршку Унеска.

Loading