ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Презентације првих налаза истраживања са конкурса „Креирање образовних политика на основу података и резултата истраживања“

Сектор за развој и високо образовање Министарства просвете, науке и технолошког развоја организовао је скуп запослених у Министарству са истраживачима са конкурса Креирање образовних политика на основу података и резултата истраживања, на ком су презентовани први налази истраживања. Овај конкурс реализован је у сарадњи Министарства и Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије, у оквиру Програма за креирање образовних политика на основу података и резултата истраживања.

На скупу су присуствовали проф. др Весна Мандић, помоћник министра за развој и високо образовање, Милош Благојевић, посебни саветник министра, Љиљана Маролт, испред Сектора за предшколско и основно образовање и васпитање, Марија Крнета, испред сектора за Средње образовање и васпитање и образовање одраслих, Љиљана Симић, испред Групе за социјалну инклузију, Катарина Мићић, испред Аналитичке јединице Сектора за развој и високо образовање и Драгана Малиџан Викнић, координаторка за образовање Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва.
Приликом отварања скупа, помоћник министра за развој и високо образовање, проф. др Весна Мандић, истакла је значај сарадње доносилаца одлука са научном заједницом и потребу за континуитетом истраживања релеваних тема и заснивања образовних политика на емпиријским налазима. Запослени у Министарству дали су препоруке за унапређење постојећих радова и даљи ток истраживања.

У оквиру кoнкурса одабрано је пет тема, тренутно актуелних у образовању у Републици Србији, а у фокусу анализа су подаци које прикупља Министарство:

  • Анализа утицаја доступних образовних профила и географског распореда школа на професионалну оријентацију ученика 8. разреда– подносилац пројекта Лазар Живковић
  • Карактеристике наставног особља у образовном систему Србије: Анализа висине платa, родне заступљености и старости наставника по образовним нивоима – подносилац пројекта је Немања Вуксановић 
  • Анализа стручне спреме, месечне зараде, старости и родне заступљености наставног особља по радним местима у основном и средњем образовању – подносилац пројекта је Татјана Скочајић
  • Анализе комбинованих одељења и њихове оправданости; осипање деце из комбинованих одељења у 5. разреду приликом преласка у матичну школу – подносиоци пројекта су Бојана Ђурђевић, Анђелка Јанићи Марко Ковачевић
  • Унапређење квалитета инклузивног образовања засновано на отвореним подацима – подносиоци пројекта су Оља Јовановић, Славен БогдановићЉиљана Плазинић и Ана Вушуровић 

Истраживања су започета у августу прошле године, а први извештаји очекују се крајем априла. Резултати истраживања биће представљени широј јавности.

Loading