ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Пријаве за програм међународне матуре

У циљу успешне реализације уписа на програм интернационалне матуре (International Baccalaurate Diploma Programme) и спровођења пријемног испита за селекцију кандидата, започело је пријављивање заинтересованих ученика који су завршили други разред гимназије. Ученик се уписује у одељење гимназије која остварује наставни план и програм по програму интернационалне матуре, према редоследу који се утврђује на основу општег успеха првог и другог разреда гимназије и успеха на посебном испиту.

На посебном испиту проверавају се исходи стечени на крају другог разреда општег средњег гимназијског образовања који су неопходни за успешно похађање програма интернационалне матуре. Кандидати полажу испите из српског језика и књижевности, енглеског језика и математике.

Испит се полаже у гимназијама које су ауторизоване за остваривање овог програма и то су: Десета гимназија „Михајло Пупин“ из Београда,  Гимназија „Јован Јовановић Змај“ из Новог Сада и Гимназија „Светозар Марковић“ из Ниша.

Програм се спроводи у трећем и четвртом разреду општег средњег образовања.

Пријављивање се врши у једној од наведених гимназија закључно са 19. јуном 2020. године.

Додатне информације кандидати могу добити у наведеним гимназијама.

Loading