ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Прилика за 1.000 младих истраживача

Конференција за новинаре поводом конкурса за младе истраживаче  и израде новог закона о научноистраживачкој делатности одржана је данас у Министарству просвете, науке и технолошког развоја.  

Министар Младен Шарчевић рекао је да се паралелно раде закони о  иновационој делатности и финансирању високог образовања.

Сви ови закони су повезани, и из тог разлога је једино исправно решење радити их истовремено, рекао Шарчевић.

Он је додао  да  постојећим законским регулативама није могуће радити  реформу система, промену модела финансирања, прелазак на комбиновано финансирање и  обезбедити већу релевантност пројектних позива. Он је том приликом нагласио да ће се расписати  конкурс за 1.000 младих истраживача, студента докторских студија, што је први пут, после 7 година,  да се велика група младих истраживача укључује у систем.

Истовремено ћемо понудити до 50 места за истраживаче који су докторирали у иностранству, а желе да се врате у нашу државу и нашу научну заједницу, поручио је министар.

Он је појаснио да ће у сарадњи са матичним одборима бити урађена  евалуација постојећих пројеката, како би се искључили најлошији.

Уместо њих биће укључени млади истраживачи, и то у текући пројектни циклус, који продужавамо годину дана, нагласио је Шарчевић.

Државни секретар Владимир Поповић истакао је да ће почетком године бити урађена и рекатегоризација истраживача,  уз помоћ Регистра који је у завршној фази израде.

Регистар истраживача је изузетно важан резултат, јер више од 20 година трају безуспешни покушаји да се тај посао уради , рекао је Поповић.

Увођење комбинованог институционално-пројектног финансирања, што се потпуно уклапа у већ усвојену Стратегију научног и технолошког развоја РС, као и Акциони план Владе Републике Србије као и увођење Фонда за науку, чије би формирање омогућило квалитетније финансирање истраживања су неко од основних разлога за доношење Закона.Важећи Закон је донет 2005. године, а стање и околности су се од тада знатно измениле. Имамо и нову Стратегије научног и технолошког развоја републике Србије за период од 2016. до 2020. године – Истраживања за иновације, истакао је Поповић.

Повећањем буџета за више од 15% Министарство је успело да кроз текућу буџетску резерву реши и питање недостајућих директних материјалних трошкова истраживања за 2017. годину (и ДМТ1, и ДМТ2). Сва средства су уплаћена научноистраживачким организацијама.

Loading