ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Министарство ће помоћи свима уз поштовање Закона

Поводом штрајка просветних радника којима су одузете лиценце за рад Министарство просвете, науке и технолошког развоја подсећа да су поштовање закона и судских одлука обавезујући за све и да нико нема право да се меша у независност рада судске власти. Приликом одузимања лиценце Министарство је само поштовало закон, који у таквим случајевима не оставља простор за другачију одлуку. Према садашњем закону Министарство је обавезно да одузме лиценцу када Школски одбор потврди одлуку директора школе о отказу због теже повреде радне обавезе. Наставник може бити враћен на посао само ако Управни суд поништи одлуку о одузимању лиценце. Уколико суд потврди одлуку, без обзира на други судски процес у којем се утврђује кривица наставника, лиценца се трајно губи.

Претходних дана незадовољни просветни радници су примљени на разговор у Министарству, где их је помоћник министра упознао са законским препрекама. Истовремено, обавештени су да ће Министартво у сарадњи са другим институцијама  сагледати да ли постоје могућности да се донесе другачија одлука.

Подсећамо да су врата Министарства увек и за све отворена, али и наглашавамо да смо, свесни недостатака тренутних законских решења, у Нацрту Закона о основама система образовања и васпитања предвидели могућност привременог губљења лиценце док се судском одлуком не докаже кривица.

Loading