ЋИРИЛИЦА | LATINICA

ПРИМЕНА ПРАВИЛНИКА О ПРОТОКОЛУ ПОСТУПАЊА У УСТАНОВИ У ОДГОВОРУ НА НАСИЉЕ, ЗЛОСТАВЉАЊЕ И ЗАНЕМАРИВАЊЕ

Видео обуку је припремило Министарство просвете, науке и технолошког развоја у сарадњи са ЦИП-Центром за интерактивну педагогију. Намењена је свим запосленима у предшколским установама, основним и средњим школама и домовима ученика.

Теме којима се бавимо у овој обуци су:

  • измене и допуне Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање
  • превенција из угла предшколске установе, основне и средње школе
  • интервенција из угла предшколске установе, основне и средње школе

 Видео обука Примена Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање доступна је на ЛИНКУ:

 Стручно упутство за запослене у предшколским установама, основним и средњим школама и домовима ученика доступно је на ЛИНКУ.

Списак ресурса (закони, правилници, приручници) доступан је на ЛИНКУ

Евалуациони упитник попуњава сваки учесник индивидуално након одгледане обуке, доступан је: https://forms.gle/bXRua1L726yAJezk7

Извештај о реализованим активностима интерног стручног усавршавања након одгледане видео обуке можете попунити на линку: https://forms.gle/xdb4J1Y5rM7oxm9F8

Loading