ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Припреме за ПИСА 2018

Од 2001. године, када се Република Србија званично прикључила Међународном програму процене ученичких постигнућа ПИСA, као прва од бивших југословенских република, успешно је реализовала четири узастопна истраживачка циклуса. После једног прескоченог (2015), Србија ће реализовати ПИСА 2018. Министарство просвете, науке и технолошког развоја потписало уговор са ОЕЦД и обавило све неопходне административне процедуре на националном и међународном нивоу, како би ученици из Србије учествовали у овом међународном истраживању.

У ранијој фази вођења Министарства просвете, науке и технолошког развоја, у време министра Томислава Јовановића,  2013. године нису на време уплаћена средства ОЕЦД за реализацију ПИСА тестирања које је одржано 2015. године. За тај посао био је надлежан помоћник министра Радомир Жикић. Сматрамо да јавност треба да зна за ову информацију, не улазећи у нагађање да ли је тај пропуст резултат претходног нерада или лоше процене Министарства. Сматрамо да је тиме настала објективно нематеријална штета.

До 2018. године, када ће бити одржано ново ПИСА тестирање,сагледаћемо могућности за напредовање наших ученика.

Министарство је већ започело озбиљну реформу начина рада у школама, као и темељне припреме за реализацију тестирања. Између осталог, 2017. године ће бити одржана пробна симулација, како би постигнућа наших ученика у ПИСА 2018. години била реалнија. За разлику,од претходних тестирања, овога пута, ученици и наставници биће упознати са главним карактеристикама и начином реализације ПИСА тестирања.

 

Loading