ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Приручници „Смернице за интеграцију референтног оквира компетенција за демократску културу” у школама

Приручници „Смернице за интеграцију референтног оквира компетенција за демократску културу” које је припремило Министарство просвете, науке и технолошког развоја у сарадњи са Заводом за унапређивање образовања и васпитања дистрибуирани су школама преко школских управа.

Приручник садржи  веобухватне смернице у имплементацији Референтног оквира квалификација за демократску културу (РОКДК) у план наставе и учења 10 одабраних предмета. Такође, он омогућава наставницима да процене свој допринос имплементацији РОКДК у наставним и ваннаставним активностима и даје им практичне примере и савете како да направе сопствене планове часова.

Приручник „Смернице за интеграцију референтног оквира компетенција за демократску културу” израђен је уз финансијску подршку Европске уније и Савета Европе.

Loading