ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Привремено забрањен рад Високој школи за менаџмент и економију у Крагујевцу

Министарство просвете, науке и технолошког развоја донело је након ванредног инспекцијског надзора решење којим се Високој школи за менаџмент и економију у Крагујевцу привремено (до краја зимског семестра) забрањује рад.

 Високој школи за менаџмент и економију у Крагујевцу издата је дозвола за рад 01.07.2016. године, на основу извештаја о почетној акредитацији, након чега је школа поднела захтев за акредитацију 28.3.2017. године, али још није добила уверење о акредитацији због чега се сматра да не испуњава прописане услове за рад. Национално акредитационо тело (НАТ) се на захтев инспектора писмено изјаснило да је Висока школа за менаџмент и економију у Крагујевцу у поступку акредитације и да је на сајту НАТ-а грешком наведено да је захтев одбијен.

Ова школа је пре добијања дозволе за рад, уписала студенте школске 2015/2016. године за основне академске студије на студијском програму економија. Након инспекцијског надзора инспектори су донели решење којим су наложили поништавање уписа студентима уписаним школске 2015/2016. године, као и поништавање уверења о стеченом високом образовању студентима уписаним ове школске године.

Матичне књиге студената вођене су неуредно и не може се утврдити тачан број уписаних студената. Школа је уписивала студенте школске 2016/2017. године, 2017/2018. и 2018/2019. године. Утврђено је и да школа нема потребан број наставника прописан одредбом члана 23. став 3. Закона о високом образовању.

        Високој школи из Крагујевца налажено је да без одлагања, престане да обавља  наставну и другу делатност до испуњења прописаних услова и о томе јавно обавести студенте. Школи се забрањује да организује и спроводи упис и полагање испита до краја зимског семестра. Наложено је и уклањање натписа и других обавештења о раду установе из свих просторија које користи та школа, као и престанак рекламирања, а до испуњења прописаних услова.

Loading