ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Процес повезивања националног оквира квалификација у Србији (НОКС) са европским оквиром квалификација (ЕОК)

Повезивање НОКС са ЕОК је званичан процес који ће Република Србија спровести током процеса придруживања ЕУ, а имаће за резултат успостављање односа између нивоа националних квалификација у Србији и нивоа европског оквира квалификација. Кроз овај процес, државни органи, институције и организације надлежне за систем квалификација у Србији, у сарадњи са кључним актерима задуженим за израду квалификација и примену механизама осигурања квалитета квалификација, дефинишу однос између националног система квалификација у Србији и осам нивоа европског оквира.

У оквиру активности на успостављању интегрисаног Националног оквира квалификација у Републици Србији (НОКС), министарство је у јануару 2015.године формирало по јавном позиву, Стручни тим за израду интегрисаног НОКС и успоставило Групу за квалификације као организациону јединицу. Један од задатака Стручног тима је и припрема за процес повезивања НОКС са Европским оквиром квалификација.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је Национална координациона тачка (National Coordination Points  – NCP) за Европски оквир квалификација. Током 2015.године министарство је користило могућност ангажовања донаторских средстава у оквиру мреже EUROPEAN QUALIFICATIONS FRAMEWORK – NATIONAL COORDINATION POINTS (EQF-NCP) Европске комисије за подршку овом процесу.

У новембру је одржан тродневни семинар „Повезивање Националног оквира квалификација са Европским оквиром квалификација“ за чланове Стручног тима и за запослене у министарству. На семинару представљен је процес повезивања НОКС са ЕОК односно критеријуми и процедуре које се морају испоштовати. Припремљен је и материјал за брошуру о процесу повезивања са Европским оквиром квалификација.

 

НЦП пројекат подршке

 

 

Loading