ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Продужен рок за предлоге пројеката подршке мобилности у области средњег стручног образовања и обуке

Рок за подношење предлогa пројеката подршке мобилности у области средњег стручног образовања и обуке продужен је до 28. маја.

Европска комисија раније је покренула иницијативу кроз коју је омогућено да пружаоци средњег стручног образовања у земљама Европске уније организују програме размене са одговарајућим партнерима у земљама Западног Балкана, као и у Турској и Африци.

Еразмус+, програм Европске уније који обезбеђује финансирање пројеката за сарадњу у три области – образовање, млади и спорт, нуди могућност обуке, учења и мобилности за студенте и наставно особље у области средњег стручног образовања у земљама у којима се спроводи Еразмус+.

Поред мобилности студената и наставног особља, кроз ова партнерства биће омогућена и размена примера добре праксе, као и успостављање мрежа и партнерстава, с циљем да се остваре следећи резултати:

– размена идеја, вештина и метода рада;

– унапређење вештина и компетенција наставног особља и ученика;

– побољшање управљања средњим стручним образовањем и квалитета обука;

– реформа курикулума и метода наставе.

Учесници могу да буду јавна или приватна установа која је пружалац средњег стручног образовања, конзорцијум или предузеће које учествује у процесу средњег стручног образовања.

Седиште тих институција мора да буде у некој од држава чланица ЕУ или једној од партнерских земаља. Могућа је и саветодавна улога других актера, као што су удружења грађана, локалне власти, мала и средња предузећа, итд.

Подносилац пријаве мора да  буде квалификована организација регистрована у држави чланици ЕУ.

Више информација на сајту Европске комисије: https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/funding-opportunities/vet-mobility-pilot-2019_en.

 

Loading