ЋИРИЛИЦА | LATINICA

ПРОЈЕКАТ АКЦЕЛЕРАЦИЈЕ ИНОВАЦИЈА И ПОДСТИЦАЊА РАСТА ПРЕДУЗЕТНИШТВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ (Serbia Accelerating Innovation and Entrepreneurship Project – SAIGE)

Скупштина Републике Србије донела је 24. фебруара Закон о потврђивању споразума о зајму (Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој (Светске банке).

Међународна банка за обнову и развој (Светска банка) и Република Србија уговориле су зајам у износу 43 милиона евра за финансирање Пројекта акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва.

Циљ SAIGE пројекта је као прво, да побољша релевантност и изврсност научних истраживања, а као друго, да унапреди иновативно предузетништво и приступ изворима финансирања за раст компанија, тако да доприносе расту и конкурентности српске економије.

Имплементација пројекта ће се реализовати кроз три компоненте, ослањајући се на до сада остварене реформе у области науке, технолошког развоја и иновација. Компоненте обухватају: реформу истраживачког сектора кроз финансирање програма Фонда за науку са фокусом на промовисање веза између привредног и академског сектора, развој и унапређење сарадње са ЕУ, јачање Фонда за науку у циљу обезбеђења његове одрживости, јачање вештина истраживача за приступ међународним могућностима финансирања, подизање капацитета научноистраживачких института и јачања сарадње са српском дијаспором; затим акцелерацију пословања кроз подршку Фонду за иновациону делатност што обухвата развој програм акцелерације предузећа, омогућавање техничке помоћи за иновативно предузетничко менторство за одабране компаније и програм бизнис анђела, а  како  би  се  омогућио  даљи  развој  иновативних  привредних друштава  у раној фази развоја као и оних у фази раста; и координацију, мониторинг и изградња капацитета како би се осигурали и остварили ефекти имплементације овог пројекта.

Активности на Пројекту спроводе Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Фонд за иновациону делатност и Фонд за науку.

 

 

Loading