ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Промотивне активности Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Сектора за дуално и предузетничко образовање и васпитање

Министарство просвете, науке и технолошког развоја ће преко Сектора за дуално и предузетничко образовање и васпитање спровести промотивну кампању у циљу унапређења дуалног и предузетничког образовања у Републици Србији. Промотивна кампања ће обухватити активности као што су снимање видео материјала, одржавање конференција, трибина, округлих столова на тему реализације каријерног вођења и саветовања, начина формирања ученичких задруга, начина реализације студентске праксе итд., а све у циљу развоја предузетничких компетенција младих.

У оквиру ученичких задруга предвиђено је тумачење Правилника о ученичким задругама, који у основи садржи могућност да формиране ученичке задруге могу да имају статус самосталног правног лица и да буду уписане у регистар Агенције за привредне регистре. Средства која буду приходовале, задруге ће најпре морати да искористе за покривање губитака из претходних година, а тек онда за куповину и продају уџбеника и прибора, финансирање екскурзија, исхране и превоза социјално угрожених категорија ученика, као и за унапређење рада у школи кроз финансирање пројеката, размену ученика, куповину наставних средстава итд. Планирани су разговори са свим заинтересованим странама о начину оснивања, могућим члановима, као и о свим бенефитима које доноси формирање ученичких задруга.

У оквиру кампање разговараће се и о креирању Националног модела студентске праксе, као документа који ће омогућити младима да се њихово практично искуство које реализују у компанијама за време студирања вреднује као њихово прво драгоцено радно искуство. Планиран је дијалог са младима, односно студентима, асистентима, докторандима, који ће овог пута бити главни креатори једног Националног модела, јер њихова искуства у досадашњем обављању праксе чињенично говоре о њиховим потребама (начини опредељивања студената за компаније, улога ментора у образовању и стицању практичних вештина, начин реализације пројеката у сарадњи са компанијама, прописано време које студент проводи у компанији, број ЕСПБ бодова у додатку дипломе…).

Посебан акценат ставиће се на снимање видео материјала са тежиштем на упознавање широке популације са бенефитима које доноси наш Национални модел  дуалног и предузетничког образовања, као и могућност да се кроз овакву врсту промоције млади заинтересују за овакав вид реализације наставе, како у систему средњег стручног образовања тако и у систему високог образовања, када је реч о високом струковним школама.

Једна од тема биће значај реализација Каријерног вођења и саветовања у свим средњим стручним школама које су се определиле за дуални модел реализације наставе, где школа формира тим у циљу јачања вештина управљања каријером и доношења промишљених и одговорних одлука о професионалној будућности ученика.

Планиране су и дискусије како о бенефитима Закона о дуланом образовању тако и о правилницима који се односе на наставне планове и програме, начину обуке инструктора, начину распоређивања ученика за учење кроз рад у компанијама као и каријерног вођења и саветовања, који су у припреми. Очекујемо да ће ови правилници на квалитативан начин ближе одредити услове за даље успешно спровођење дуалног образовања, о чему ће бити речи на овим скуповим.

Планирани учесници су представници школа, родитеља, компанија, ПКС, ЈЛС, НСЗ, као и осталих заинтересованих организација.

Loading