ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Први директор по новом ЗОСОВ-у: компетенције једини услов

Први директор школе који је на дужност ступио захваљујући одредбама новог Закона о основама система образовања и васпитања је Биљана Бојанић , професор српске књижевности и језика, која је данас Решењем министра именована за директора  Медицинске школе у Краљеву.

Приликом избора у потпуности су поштовани демократка начела и процедуре предвиђене новим законом. С обзиром на резултате рада и компетенције министар је Решењем само потврдио предлог Школског одбора.

Школски одбор Медицинске школе у Краљеву донео је Одлуку о расписивању конкурса за избор директора Медицинске школе у Краљеву. У складу са Законом о основама система образовања и васпитања , Комисија за избор директора је сачинила Извештај о спроведеном поступку за избор директора који је садржао достављену документацију кандидата и потребна мишљења и доставили су их органу управљања.

На основу Извештаја, Школски одбор Медицинске школе у Краљеву је сачинио листу кандидата који испуњавају услове и предлог за избор Биљане Бојанић, јединог кандидата,  за директора установе у наредне четири године.

Loading