ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Публикација – Упутство за израду наставног материјала у складу са принципом универзалног дизајна од данас и на сајту Европске агенције за додатне образовне потребе и инклузивно образовање

Група за социјалну инклузију је у сарадњи са Тимом за социјално укључивање и смањење сиромаштва и ШОСО „Милан Петровић“ из Новог Сада израдила публикацију – Упутство за израду наставног материјала у складу са принципом универзалног дизајна.

Када се говори о образовно-васпитном процесу, важно је направити квалитетне наставне материјале тј. учинити нове информације лако разумљивим и приступачним свој деци као и деци са сметњама у развоју и инвалидитетом.

Публикација је намењена запосленима у образовању с циљем да се размењују добре инклузивне праксе и повећају компетенције у инклузивном образовању.

Публикација се састоји из два дела.

Први део Опште инструкције за припрему текстуалног, визуелног и звучног наставног материјала представља упутство за креирање електронских наставних материјала. Праћењем ових општих инструкција могу настати веома квалитетни, јасни, разумљиви и приступачни садржаји за учење у школи или код куће, за децу/ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, као и за сву децу/ученике уопште.

Други део Препоруке за прилагођавање материјала у дигиталном формату у циљу обезбеђивања приступачности настао је из тежње за уважавањем разноликости потреба детета/ученика. Препоруке су израђене у складу са концептом универзалног дизајна, према препорукама Европске агенције за додатне образовне потребе и инклузивно образовање (European Agency for Special Needs and Inclusive Education) и по угледу на Водиче за доступност коју је Агенција развила у оквиру пројекта ICT4IAL. Више о пројекту и Водичу можете видети на следећој адреси http://www.ict4ial.eu/.

Упутство за израду наставног материјала у складу са принципом универзалног дизајна представљено је јавности током трајања конференције и сајма „Нове технологије у образовању 2016.” (26-27. фебруар 2016, Белекспоцентар, Београд).

Посебно је значајно што је ова публикација објављена, осим на сајту Тима за социјално икључивање и смањење сиромаштва и Министарства просвете, науке и технолошког развоја, и на сајту пројекта ICT4IAL Европске агенције за додатне образовне потребе и инклузивно образовање http://www.ict4ial.eu/events/guidelines-accessible-information-new-technologies-education-conference-serbia . Водич за приступачност постоји преведен на 26 различитих језика, а сада се и  српска варијанта Водича нашла међу тих 26 других варијанти као део отворених образовних ресурса са циљем да подржи стварање доступних информација.

Loading