ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Рад на законским прописима како би се унапредио квалитет образовања и васпитања

Министарство просвете, науке и технолошког развоја приступило је изради, односно иницирало измену и допуну релевантних прописа којима се уређује област образовања и васпитања. У  току је рад на постојећем Закону о основама система образовања и васпитања, како би се новим законским решењима обезбедио и унапредио квалитет образовања и васпитања. Такође,  поједина  законска решења биће унапређена  на основу искустава из њихове досадашње имплементације на нивоу образовно васпитних установа. Паралелно ради се и на изменама и допунама Закона о основном образовању и васпитању.

Очекује се да би измене и допуне постојећих закона, односно нови закони, у зависности од обима измена и допуна које буду претрпели, могли да се нађу на скупштинској расправи у пролеће наредне године.

Истовремено, у складу са делокругом, покренута је иницијатива за измену Правилника којим се уређује наставни план и програм основног образовања и васпитања, како би ученици који школске 2017/2018. године крећу у пети разред радили по новом наставном плану и програму.  Измене наставног плана и програма односе се, у највећем делу, на увођење обавезног наставног предмета „Информатика и рачунарство“, промену програма досадашњег предмета „Техничко и информатичко образовање” у смислу увођења предузетништва, а изузимања програмских садржаја који ће се изучавати у оквиру претходно наведеног новог предмета, преиспитивање начина и модела реализације програмских садржаја обавезног изборног наставног предмета  „Физичко васпитање – изабрани спорт”, као и начина и модела реализације програмских садржаја постојећих изборних наставних предмета.

Следствено томе, у наредном периоду, биће потребно израдити и програм шестог, седмог и осмог разреда и то сукцесивно, како налажу потребе њихове примене у наредним школским годинама.

Измене и допуне наведених прописа реализоваће се у складу са Акционим планом за спровођење Стратегије  развоја образовања  до 2020. године.

Loading