ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Рад на Закону о основама система образовања и васпитања

На иницијативу министра просвете, науке и технолошког развоја Младена Шарчевића у суботу 24. децембра 2016. године стручни тим Министарства је радио на финализацији нацрта Закона о основама система образовања и васпитања. Заједно са сарадницима из више сектора Министарства, током целодневног рада, министар је анализирао предложена решења за унапређивање кључних аспеката система. Посебна пажња посвећена је целинама закона које се односе на мандат и састав саветодавних тела, постојећих завода и органа управљања у установама. У нацрт новог закона укључене су и новине које се односе на одговорности директора установа и сарадњу установа са родитељима. Предложене су надлежности општинских савета родитеља, новог саветодавног тела од кога се очекује да партиципацију родитеља у систему учини сврсисходном и довољно видљивом. У нацрт овог закона уведени су и нови појмови – кључне и међупредметне компетенције, које су основа за развој наставних програма на свим нивоима образовања.

Стручни тим је радио и на уређивању статуса модел школа, школа вежбаоница, као и на стварању основа за национална и међународна испитивања.

Све предложене новине заснивају се на повратним информацијама из установа које су на позив Министарства указале на места у системском закону која захтевају промену, односно побољшање.

Стручни тим Министарства наставиће за радом на нацрту новог системског закона са циљем да нацрт у што краћем року учини доступним стручној јавности, пре него што се покрене процедура за давање стручних мишљења надлежних министарстава.

 

Loading