ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Радна група започела израду предлога акта о вредновању, избору, финансирању и праћењу пројеката

Први састанак Радне групе за израду предлога новог акта о вредновању, избору, финансирању и праћењу пројеката из Програма основних истраживања и основних усмерених истраживања за период од 2016. до 2020. године и Програма истраживања у области технолошког развоја за период од 2016-2019. године одржан је данас у Министарству просвете, науке и технолошког развоја. Радну групу формирало је Министарство, а чланове Радне групе предложили су председници матичних научних одбора. На првом састанку, договорено је да Радна група настави рад у три подгрупе према научним областима то: природно –математичке и медицинске науке, друштвено- хуманистичке науке и техничко-технолошке и биотехничке науке, како би свака подгрупа у својој области дефинисала специфичности своје области.

Радна група броји 19 чланова, а Групом координира др Никола Танић, помоћник министра просвете, науке и технолошког развоја задужен за науку.

Чланови Радне групе су: члан Матичног научног одбора за медицинске науке – проф. др Гордана Лепосавић са Фармацеутског факултета у Београду, члан Матичног научног одбора за биологију – др Љиљана Вићовац- Панић, научни саветник у Институту за примену нуклеарне енергије, члан Матичног научног одбора за хемију – проф. др Живослав Тешић, са Хемијског факултета Универзитета у Београду, члан Матичног научног одбора за физику – др Бранислав Јеленковић са Института за физику ,члан Матичног научног одбора за гео науке и астрономију – проф. др Милан Судар са Рударско- геолошког факултета у Београду, члан Матичног научног одбора за математику и механику – проф. др Марко Недељков са Природно-математичког факултета у Новом Саду, чланови Матичног научног одбора за историју, археологију и етнологију – др Вујадин Иванишевић, научни саветник у Археолошком институту у Београду и др Даница Поповић, научни саветник у Балканолошком институту САНУ, чланови Матичног научног одбора за друштвене науке – проф. др Јован Бабић са Филозофског факултета у Београду и др Мирјана Рашевић, научни саветник у Институту друштвених наука, чланови Матичног научног одбора за језик и књижевност – проф. др Милош Ковачевић са Филолошко- уметничког факултета из Крагујевца и др Срето Танасић са Института за српски језик САНУ, члан Матичног научног одбра за биотехнологију и пољопривреду – др ДраганаМиладиновић, научни саветник у Институту за ратарство и повртарство из Новог Сада, члан Матичног научног одбора за електронику, телекомуникације и информационе технологије – проф. др Мирослав Трајановић са Машинског факултета у Нишу, члан Матичног научног одбора за енергетику, рударство и енергетску ефикасност – проф. др Мирко Коматина са Машинског факултета у Београду, члан Матичног научног одбора за материјале и хемијске технологије др Мирослав Комљеновић, научни саветник у Институту за мултидисциплинарна истраживања у Београду, члан Матичног научног одбора за машинство и индустријски софтвер – проф. др Срђан Бошњак са Машинског факултета у Београду, члан Научног матичног одбора за саобраћај, урбанизам и грађевинарство – др Мила Пуцар, научни саветник у Институту за архитектуру и урбанизам Србије и члан Научног матичног одбора за уређење, заштиту и коришћење вода, земљишта и ваздуха – проф. др Марко Иветић са Грађевинског факултета у Београду.

Loading