ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Расписан допунски позив за пријаве за експертизу рукописа уџбеника

Национални просветни савет расписао је допунски Јавни позив, упућен свим заинтересованим лицима из реда стручњака за одговарајуће области за подношење пријаве за избор чланова стручне комисије која врши експертизу рукописа уџбеника и уџбеничких комплета  за обавезне наставне предмете и изборне програме у основној и средњој школи.

Јавни позив расписује се за експертизу  рукописа уџбеника и уџбеничких комплета  у основној и средњој школи за следеће обавезне наставне предмете и изборне програме: Српски као нематерњи језик, Матерњи језик/Матерњи језик са елементима националне културе, Страни језик (енглески, француски, немачки, руски, шпански и италијански језик), Физика, Хемија, Биологија, Географија, Историја, Свет око нас /Природа и друштво, Музичка култура, Ликовна култура, Физичко и здравствено васпитање, Социологија са правима грађана и Филозофија.

Пријаве у писаној форми, заједно са пратећом документацијом подносе се у затвореној коверти, Националном просветном савету, Бул. Михајла Пупина 2, 11070 Нови Београд, са назнаком: За јавни позив за избор чланова стручне комисије. Обавезно на коверти назначити наставни предмет за који се подноси конкурсна пријава.

Рок за подношење пријаве је 1. јул 2019. године.

Loading