ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Расшисан међународни позив за реконструкцију 33 школе

У оквиру програма чији је циљ да сва деца имају боље и квалитетније услове за рад и учење Министарство просвете, науке и технолошког развоја објавило је међународни позив за подношење понуда за модернизацију 33 школе на територији Србије.

Програмом модернизације школа, који спроводи Јединица за управљање пројектима у јавном сектору, до сада је адаптирано, реконструисано или дограђен о 109  школа у Србији.

Позив за подношења понуда објављен је у Службеном листу Европске уније (ОЈЕУ) број ОЈ С 207 од 26.10.2018. године на Порталу јавних набавки Републике Србије, на интернет страници Наручиоца и на интернет страници Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд.

Набавка је подељена по партијама и обухвата  33 школe на  територији Републике Србије.

Програм модернизације школа се финансира из средстава зајма Европске инвестиционе банке у висини до 50 % од укупне вредности Пројекта, преосталих 50% се финансира од стране Републике Србије, односно локалних самоуправа кроз инфраструктурна улагања.  

Промотер и наручилац пројекта је Министарство просвете, науке и технолошког развоја,  које у сарадњи са “Јединицом за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд спроводи Програм модернизација школа у Републици Србији

Loading