ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Реализација пројекта Inclusive Early Childhood Education and Care из зајма Светске банке

Mинистар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић потписао је данас у Београду уговор за спровођење комуникационе кампање у оквиру пројекта Инклузивно предшколско васпитање и образовање који се финансира из кредита Светске банке.

Циљ комуникационе кампање је пружање подршке развоју деце у оквиру васпитно-образовног система и ван њега, а нарочито подизање свести међу родитељима и обезбеђивање њиховог активног учешћа у развоју деце.

У фокусу ће бити породице с децом најранијег узраста, од рођења до поласка у основну школу. Нарочита пажња биће поклоњена томе да информације о васпитно-образовном систему и другим релевантним институцијама и услугама буду доступне породицама из најосетљивијих друштвених група, укључујући децу и породице које потичу из угрожених средина, децу са сметњама у развоју и инвалидитетом, породице ромске националности, као и породице ниског социо-економског статуса.

Loading