ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Реализована обука за тренере у оквиру пројекта „Превенција и борба против сексуалног злостављања и ескплоатације деце на интернету у Србији и БиХ“

Министарство просвете, науке и технолошког развоја у сарадњи са организацијом  „Save the children“ реализује пројекат „Превенција и борба против сексуалног злостављања и ескплоатације деце на интернету у Србији и БиХ“.

Током 21. и 22. септембра 2019. одржана је обука за тренере који ће држати тренинге својим колегама из 60 школа са територије Београда, Ниша и Новог Сада.

 Министарство просвете, науке и технолошког развоја посебну пажњу посвећује безбедности деце и ученика, али и унапређивању  компетенција за активно учешће у савременом друштву које подразумева развијање дигиталне писмености. Дигитално насиље без обзира да ли  започиње у школском или другом контексту често је опасније од тзв. традиционалног насиља и неретко представља увод у друге облике насиља од којих је  неодвојиво (вербално, физичко, сексуално и др.). Како би пружили адекватну подршку  ученицима, запослени у установама образовања и васпитања и сами морају да унапређују своја знања и вештине у овој области. Током обуке учесници су имали прилике да се упознају са основама дигиталне комуникације, перцепције и понашања, специфичностима дигиталног насиља са посебним фокусом на примену процедура које су у овој области уређење Правилником о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање. Истакнута је и улога других система и институција ( полиција, здравство, центри за социјални рад)  као и примарна улога родитеља и породице.

Циљ је да запослени у просвети примењују поменуте садржаје у оквиру редовне наставе, ваннаставних активности и активности на нивоу школе у основним и средњим школама.

Loading