ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Реформа гимназија

Министарство просвете, науке и технолошког развоја отпочело је процес увођења промена у оквиру општег средњег образовања са циљем унапређивања овог значајног сегмента образовања.

Испитивање ставова наставника и стручних сарадника о квалитету, ефикасности и релевантности гимназијског образовања од посебног је значаја приликом операционализације реформских праваца и имплементације реформских активности, стога ће се све неопходне информације добијати директно од гимназија кроз попуњавање упитника. Упитник се налази на порталу eprosveta.rs,  на линку  УПИТНИК ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ГИМНАЗИЈАМА. Корисничко име и лозинку за приступ добија свака гимназија. За обраду упитника формирана је база која ће омогућити анализу и доношење закључака о ставовима наставника и стручних сарадника гимназија на националном нивоу.

Резултати ће се користити у процесу израде смерница за развој општег средњег образовања. Такође, добијени резултати на нивоу сваке школе могу се користити за процесе унапређивања квалитета наставе, самовредновања и планирања стручног усавршавања. За остваривање успеха у овом погледу од кључног значаја је укључивање наставника и стручних сарадника у гимназијама, на идејном и практичном плану.

Рок за попуњавање упитника истиче 15. маја 2017. године.

Loading