ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Регионални догађај о политикама смањења неједнакости у образовању

У оквиру пројекта „Иницијатива за смањивање неједнакости у образовању“ (АРИСЕ) , у Загребу је организована „Регионална лабораторија политика“ од 2. до 4. марта 2022. године.
Овај регионални догађај окупио је доносиоце одлука и креаторе политика, представнике школа, организација цивилног друштва, и других организација које се баве питањима сиромаштва и социјалне искључености из региона Западног Балкана и Турске.

У име националне платформе која је успостављена у оквиру пројекта почетком 2022. године, догађају су присуствовали представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Скупштине града Ниша, Техничке школе из Владичиног Хана и Центра за образовне политике.

На догађају је представљен компаративни извештај који је настао у оквиру пројекта који даје преглед постојећих политика и мера које доприносе праведности у образовању, главних препрека за ученике ниског социо-економског статуса, као и закључке и препоруке у циљу унапређивања праведности у образовним системима у региону Западног Балкана и Турске.

Представници националне платформе су током догађаја започели рад на изради Мапе пута за унапређивање праведности у образовању која ће бити предмет даљег рада националне платформе за време трајања пројекта.

Организатор догађаја била је Мрежа центара за образовне политике (NEPC – Network of Education Policy Centers)) као једна од партнерских организација у пројекту АРИСЕ.
Циљ АРИСЕ пројекта је пружање подршке укључивању ученика са ниским социо-економским статусом кроз јачање капацитета организација цивилног друштва за учешће у развоју политика и заговарање у области једнакости и праведности у образовању. Пројекат се спроводи у периоду од априла 2020. до априла 2024. године а финансира Европска комисија кроз Инструмент претприступне помоћи Европске уније (ИПА).

Loading