ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Релевантни показатељи не указују на потребу обуставе рада, стање се прати на дневном нивоу

Министарство просвете, науке и технолошког развоја упутило је данас нови  допис свим предшколским установама, основним и средњим школама у Републици Србији.

У допису се наводи: „У складу са мерама донетим на  састанку највиших државних званичника и представника свих надлежних институција, уз мишљење и сагласност еминентних епидемиолога, обавештавамо вас да се процес васпитно-образовног и образовно-васпитног рада обавља редовно, јер у овом тренутку сви релевантни показатељи не указују на потребу обуставе рада. Ови показатељи прате се на дневном нивоу и реаговаће се у складу са пристиглим подацима.

Посебно напомињемо, да је директор установе одговоран да се мере високог нивоа хигијене редовно спроводе у складу претходним дописом који је достављен  10. марта 2020. године. Санитарна и просветна инспекција интензивно ће спроводити надзор над установама у погледу реализације ових мера.

Потребно је родитељима скренути пажњу, да се због безбедности њихове деце и безбедности других, обрате надлежним здравственим институцијама уколико примете било какве симптоме код деце који би могли да указују на присуство вируса. Телефони епидемиолошке службе за све информације су 064/ 894 52 35 и 011 /268 45 66.

Директори су дужни да воде евиденцију о броју деце, ученика  и запослених који су одсутни из здравствених разлога и да на дневном нивоу извештавају надлежну Школску управу.

Све манифестације и приредбе у затвореном простору, које су планиране за више од 100 ученика се одлажу.

Не дозволити већа окупљања деце и ученика по холовима и ходницима за време одмора.

Такмичења и смотре ученика се не одлажу, већ је потребно да се ученици окупе на отвореном простору ( школском дворишту и слично) и након тога их сукцесивно уводити по учионицама.

Екскурзије, настава у природи и друга путовања на територији Републике Србије, за сада, се не одлажу, с тим да се приликом реализације поштују све препоруке у погледу окупљања (до 100 ученика) и одржавања хигијене.

У функцији подршке реализацији утврђених мера, потребно је организовати и појачана дежурства запослених.“

Loading