ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Република Србија постаје чланица Европске агенције за посебне потребе и инклузију у образовању

Република Србија је у априлу 2017. године добила статус посматрача у Европској агенцији за посебне потребе и инклузију у образовању (European Agency for Special Needs and Inclusive Education), чиме су препозната вишегодишња достигнућа наше земље у области инклузивног образовања.

Европска агенција за посебне потребе и инклузију у образовању је незивисна европска организација која окупља земље чланице Европске уније (ЕУ), као и Исланд, Норвешку и Швајцарску. Основана је 1996. године, споразумом између министарстава образовања земаља чланица ЕУ, као платформа за сарадњу у обезбеђивању инклузивног образовања.

Главни циљ Агенције је да помогне земљама чланицама да побољшају политику и праксу инклузије у образовању. Рад Агенције усмерен је ка унапређивању постигнућа свих ученика, на свим нивоима целоживотног учења.

Комбиновањем анализа политика, праксе и истраживања, Агенција земљама чланицама и доносиоцима политичких одлука на европском нивоу пружа информације засноване на доказима и препоруке за имплементацију инклузивног образовања.

Чланицама Агенције је омогућено учешће у анализама политика земаља у области инклузивног образовања, прикупљању података на основу европске агенцијске статистике о инклузивном образовању (EASIE), бесплатна стручна подршка у реализацији пројеката, мултиактерски приступ у решавању кључних проблема и заједничко мишљење о кључним питањима, приступ и коришћење информација заснованих на доказима.

Европска агенција за посебне потребе и инклузију у образовању је позвала Републику Србију да постане пуноправна чланица од јануара 2018. године, чиме се још једном потврђује да је наша земља на правом путу у обезбеђивању квалитетног образовања за свако дете.

Loading