ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Резултати есДневника у првих шест месеци примене: преполовљени изостанци ученика и време које су наставници трошили на администрацију

Пилот пројекат еПросвета који се од септембра примењује у 200 основних и средњих школа  већ током првог полугодишта дао је изузетне резултате.

Од свих сервиса еПросвете наважнији резулати постигнути су у примени есДневника. Применом електронске евиденције време које наставници троше на администрацију смањено је за више од 50 одсто, док су дигиталне компетенције наставника подигнуте за један ниво.

То што систем есДневника прати напредак сваког ученика и обавештава разредног старешину, директора и педагога када се ученик приближи алармантним границама у броју изостанака, утицало је да број изостанака буде преполовљен у односу на прво полугодиште прошле године.

Такође, пријаве за неадекватно оцењивање су сведене на минимум, тачније у свим школама у којима се сервис у потпуности премењује, упућена је само једна пријава за неадекватно оцењивање, док их је прошле године било чак 12. На смањење броја пријава утицало је то што наставник, осим оцене уписује и шта је ученик одговарао и шта би требало да уради како би ту оцену унапредио.

Имајући у виду да се у есДневнику током једног наставног дана могу унети само две оцене за истог ученика, поштује се законска норма да ученици могу бити питани само из два предмета у једном дану.

Од почетка школске 2017/18. године  Министарство просвете, науке и технолошког развоја интензивно је радило на унапређењу техничких услова у школама и обукама наставника како би у сервисе еПросвете, а превасходно у пројекат есДневника биле укључене све школе које су показале интересовање.

Наредних дана биће окончан четврти циклус обука наставника, а по завршетку 5 и 6 циклуса, у Нишу и Крагујевцу, у више од 500 основних и средњих школа стећи ће се услови за електронско вођење евиденције, односно за примену есДневника.

Новина је и то што ће у другом полугодишту ове школске године и родитељи имати приступ електронској евиденцији, наравно, искључиво подацима за своје дете.

Након увођена дигиталних уџбеника и масовне примене система есДневника, сервисом Аналитике учења, између осталог омогућићемо процену за које лекције ученици добијају лоше оцене. Та информација биће аутоматски прослеђена наставницима и ђацима ради допунске припреме, али и ауторима како би евентуално извршили измене.

Један од бројних потенцијала овог решења јесте рангирање школа, и њихово поређење на основу параметара, као што су просечне оцене, такмичења, изостанци, додатне активности, па и накнадни професионални успеси ученика по завршетку образовања у њима.

Loading