ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Резултати конкурса „Програм за креирање образовних политика на основу података и резултата истраживања“

У сарадњи са Тимом за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике, 26. маја 2016. године објављен је конкурс под називом: „Програм за креирање образовних политика на основу података и резултата истраживања“. Циљ Програма је подизање капацитета истраживача/ица за реализацију истраживања од значаја за креаторе јавних политика, као и унапређење капацитета креатора јавних политика за коришћење података и налаза истраживања у циљу унапређења јавних политика.

 На конкурс је пријављено 54 предлога пројекта, од којих је пет подржано:

1. Анализа утицаја доступних образовних профила и географског распореда школа на професионалну оријентацију ученика 8. разреда  – подносилац пројекта Лазар Живковић        

2. Карактеристике наставног особља у образовном систему Србије: Анализа висине платa, родне заступљености и старости наставника по образовним нивоима – подносилац пројекта је Немања Вуксановић 

3. Анализа стручне спреме, месечне зараде, старости и родне заступљености наставног особља по радним местима у основном и средњем образовању – подносилац пројекта је Татјана Скочајић

4. Анализе комбинованих одељења и њихове оправданости; осипање деце из комбинованих одељења у 5. разреду приликом преласка у матичну школу – подносиоци пројекта су Бојана Ђурђевић, Анђелка Јанић и Марко Ковачевићo

5. Унапређење квалитета инклузивног образовања засновано на отвореним подацима – подносиоци пројекта су Оља Јовановић, Славен Богдановић,  Љиљана Плазинић и Ана Вушуровић

Захваљујемо се свим подносиоцима пријава и верујемо да постоји простор за будућу сарадњу, не само са истраживачима чије су пријаве подржане, већ и са онима који, због ограничења овог конкурса, нису могли да буду подржани.

ПОГЛЕДАЈТЕ Записник са детаљима одлучивања комисије о резултатима конкурса

Loading