ЋИРИЛИЦА | LATINICA

РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР САВЕТНИКА-СПОЉНИХ САРАДНИКА

На основу Конкурса објављеног 16.11.2016. године изабрано је укупно 200 саветника-спољних сарадника који ће бити ангажовани за пружање стручне подршке просветним саветницима и својим колегама у вртићима, основим и средњим школама. У складу са условима прописаним чланом 153 системског закона и критеријумима за избор спољних сарадника, 17 именованих комисија је размотрило пријаве укупно 1.432 кандидата који су конкурисали, а са укупно 1.400 кандидата, који су испунили услове, обављен је интервју. Са циљем обезбеђивања пуне транспарентности рада, у раду комисија су, поред представника Министарства, учествовали и угледни директори школа, који нису имали право учешћа на Конкурсу. Сви чланови комисија су проценили да су интервјуи били највреднија конкурсна активност која је омогућила кандидатима да представе своје професионалне тежње, ставове о квалитетној настави, стандардима квалитета установа и о стандардима компетенција наставника.

Разматрању пријава кандидата претходило је утврђивање потреба школских управа, које су као прве приоритете у избору одредиле предмете или групе предмета за које им је потребна стручна подршка. На основу ових потреба, профилације пријављених кандидата и система бодовања, утврђене су, на нивоу наставних области и предмета, листе кандидата који су предложени са саветнике-спољне сараднике.

Будући да су комисије радиле уједначено и да нису одступале од услова и критеријума, у првој фази конкурса изабрано је укупно 186 кандидата, да би се након разматрања додатних потреба школских управа, листа кандидата допунила до дозвољеног броја (200) у укупно пет школских управа. Овом допуном обезбеђени су саветници који могу пружати подршку на језицима националних мањина и саветници који су додатно потребни школским управама.

Свим кандидатима су, почевши од 19. јануара 2017. године, послата обавештења о избору. Кандидатима који нису изабрани предложено је да не узимају документацију, будући да Министарство улаже напоре да обезбеди донаторска средства за повећање броја спољних сарадника.

Изабраним спољним сарадницима предстоји обавезна тронедељна он-лајн обука чији је носилац Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, након које ће бити ангажовани за активности у којима показују најбоље резултате, а према потребама просветних саветника и спољашњих евалуатора.

Листу изабраних саветника-спољних сарадника можете погледати ОВДЕ 

Loading